Brady tích hợp các hệ thống in nhãn với nền tảng LinkWare Live của Fluke Networks

Thứ năm, 26 Tháng 4 2018 10:53   - Tầm nhìn mạng số 34

Brady thông báo tham gia chương trình LinkWare Live Affiliates của Fluke Networks và công bố một số tính năng mới trong ứng dụng di động Brady Text Labels để tích hợp khả năng in không dây của máy BMP51/BMP61 với nền tảng LinkWare Live.

LinkWare Live là nền tảng quản lý dự án chứng nhận cáp hàng đầu, được sử dụng bởi các chuyên gia lắp đặt và bảo trì cơ sở hạ tầng kết nối cáp. Brady Text Labels là ứng dụng in nhãn di động có sẵn nhiều định dạng nhãn theo mẫu ngành viễn thông, giúp người dùng dễ dàng tạo ra các nhãn in.

Khi kết hợp ứng dụng Brady Text Labels và LinkWare Live với nhau sẽ cải thiện hiệu quả và năng suất của quá trình in nhãn bằng cách sử dụng dữ liệu được tạo sẵn từ LinkWare Live, thay vì phải tiến hành nhập dữ liệu vào máy in.

Các nhà thầu, nhà lắp đặt và bảo trì mạng đang nhận ra những lợi ích từ việc tải kết quả đo kiểm và nâng cao hiệu quả công việc nhờ nền tảng LinkWare Live và các sản phẩm tích hợp của Brady. Những hiệu quả về thời gian, chi phí và độ chính xác khiến khách hàng rất hài lòng, và thực sự ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty.Bài viết xem thêm