CommScope thuyết trình tại Trung tâm Dữ liệu Summit 2017

Thứ sáu, 15 Tháng 12 2017 15:35   - Tầm nhìn mạng số 32

CommScope vừa thuyết trình về các xu hướng TTDL tốc độ cao trong sự kiện TTDL Summit 2017 tại San Jose, Costa Rica. Theo CommScope, tốc độ mạng đã tăng theo cấp số nhân đều đặn qua các năm nhằm đáp ứng xu hướng tăng lượng dữ liệu truyền dẫn từ điện thoại di động và IP Video.

Để đáp ứng mức tăng trưởng nhanh về tốc độ và nhu cầu kết nối mọi lúc mọi nơi, các công ty lớn buộc phải phát triển những giải pháp để đáp ứng không chỉ nhu cầu trong hiện tại mà cho 5 – 10 năm tới, đồng thời tính toán để không phải đầu tư thêm sau đó.

Việc sở hữu TTDL nhanh và “nhạy” đã trở thành một nhu cầu cơ bản, đòi hỏi các nhà khai thác phải ưu tiên các chiến lược mới. TTDL phải thích ứng với quá trình chuyển đổi kỹ thuật số sang truyền tải tốc độ cao (HSM - High Speed Migration) nhằm đáp ứng kịp những tăng trưởng liên tục về tốc độ truyền dữ liệu và nhu cầu người dùng. HSM cho phép quản lý hiệu quả lớp vật lý, kiểm soát cơ sở hạ tầng tự động, giám sát theo thời gian thực và giảm tối thiểu sai sót.

Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp liên quan tìm hiểu về xu hướng, những cải tiến và giải pháp mới như AIM/imVision và nền tảng HSM, đồng thời tiếp xúc với các nhà phân phối và cung cấp lớn nhất trên thị trường về quản lý TTDL hiện nay.Bài viết xem thêm