Trung tâm dữ liệu: vấn đề quản lý

Nói đến quản lý data center (trung tâm dữ liệu), bốn thách thức lớn mà các CIO phải đối mặt trong giai đoạn hiện nay là: (1) Độ sẵn sàng của data center (cụ thể là nhận biết nguy cơ ngưng hoạt động trước khi xảy ra, tự động phân tích tác động của thay đổi...); (2) Hiệu quả và chi phí hoạt động (tập trung hóa việc truy cập các thiết bị CNTT, nhận biết sự không hiệu quả trong sử dụng năng lượng...); (3) Thời gian phản ứng khi có sự thay đổi (nắm rõ thống kê tài sản trong data center, hoạch định nhu cầu tương lai của các dịch vụ CNTT, các kịch bản triển khai cấu hình thay thế...); và (4) Đảm bảo tuân thủ quy định và tương thích tiêu chuẩn (kiểm soát và ghi log truy cập vào các hệ thống CNTT, đáp ứng các tiêu chuẩn về hiệu quả sử dụng năng lượng...)

Vấn đề này, sau khi tham dự Hội nghị Đối tác châu Á Thái Bình Dương lần thứ 8 của Emerson tại Singapore đầu năm 2011, tôi đã có dịp truyền đạt lại tại Hội nghị Banking Vietnam tháng 5/2011 tại Hà Nội. Bốn thách thức nêu trên sẽ càng gây nhiều khó khăn hơn cho các nhà quản lý nếu họ vẫn sử dụng quy trình xây dựng và vận hành data center kiểu truyền thống trước đây, các bước hoạch định, thiết kế và triển khai được thực hiện theo tư duy “tĩnh”, nghĩa là tất cả các thông số, kể cả nhu cầu phát triển trong tương lai đều phải được cho trước, thiếu linh động, dẫn đến trình trạng đầu tư trước và không hiệu quả. Ngoài ra, thiết kế cũng dựa trên việc phân toàn bộ data center thành nhiều lớp theo chức năng, do đó các bước tiếp theo như vận hành và bảo trì cũng phải quản lý theo thiết kế này: Lớp Dịch vụ Doanh nghiệp (các phần mềm ứng dụng) và lớp Cơ sở hạ tầng CNTT (ảo hóa, lưu trữ, kết nối mạng) được quản lý bởi bộ phận CNTT, trong khi lớp cơ sở hạ tầng data center (không gian vật lý, điện, lạnh) lại được quản lý bởi bộ phận hạ tầng. Như vậy, cùng một data center nhưng sẽ được quản lý bởi hai bộ phận khác nhau, do đó chắc chắn sẽ tồn tại một khe hở về quản lý giữa cơ sở hạ tầng CNTT và cơ sở hạ tầng data center. Để lấp kín khoảng hở này cần có một giải pháp tích hợp có khả năng thu thập và hợp nhất dữ liệu từ toàn bộ các thiết bị cơ sở hạ tầng vật lý cũng như CNTT.

Trong Tầm nhìn Mạng các số trước, chúng tôi đã có dịp giới thiệu khái niệm DCIM (Data Center Infrastructure Management) như là một giải pháp quản lý tích hợp để lấp kín khe hở nêu trên. Tầm nhìn Mạng số này sẽ đề cập việc quản lý ở một khía cạnh khác, gồm những yếu tố cần xem xét khi lựa chọn giải pháp quản lý trung tâm dữ liệu.

PHẠM TRUNG HIẾU
Phó Giám đốc NSPXem thêm các bản tin khác